Farkımız

Farkımız

Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek. Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek. Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak. Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek. En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkânlarını hastaya sunmak. En önemli gücümüzün yetişmiş insan kaynağımız olduğu bilinciyle hareket etmek. En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek. Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.